EMPLOY Platform

Genel Kullanım Şartları ve Koşulları

 

Bu belge, EMPLOY Platformunun tüm genel kullanım şartlarını ve koşullarını özetlemektedir. Çevrimiçi Merkez, KA2 - Yenilik için İşbirliği ve İyi Uygulamaların Değişimi, Avrupa Komisyonu Erasmus + Programı'nın Temel Eylemi kapsamında finanse edilen EMPLOY projesi çerçevesinde uygulanmaktadır. Çevrimiçi Platformda sunulan hizmetler EMPLOY Konsorsiyumu tarafından sağlanmaktadır. Mevcut Kullanım Şartları ve Koşullarının uygulanması ve yorumlanması için, mevcut belgedeki terminoloji aşağıdaki anlama gelir:

 

Madde 1: Tanımlar

“Sistem Yöneticisi (Yönetici)”, EMPLOY Konsorsiyumu adına hareket eden ve bir Yönetici Hesabı aracılığıyla EMPLOY Platformunun Yönetim paneline erişimi olan yetkili kişidir.

“Yönetim paneli”, EMPLOY Platformunun yalnızca Yönetici tarafından, kaydolduktan sonra erişilebilen dahili bölümüdür.

• “Kullanıcı”, EMPLOY Platformuna (Mentor veya Danışman olarak) kaydolan ve Çevrimiçi Platformda sağlanan Hizmetleri kullanan kişidir. Kaydı tamamladıktan sonra Kullanıcı tarafından Kullanıcı Hesabına erişim, kayıtta belirtilen Kullanıcı Adı ve Parola girilerek gerçekleştirilir.

“Ziyaretçi”, Çevrimiçi Platform'da çevrimiçi olan ancak mevcut hizmetleri kayıtlı omadan veya giriş yapmadan kullanan kişidir.

“EMPLOY Konsorsiyumu”, Avrupa Komisyonu Erasmus + Programı tarafından finanse edilen EMPLOY Projesi kapsamında ortaklaşa konsorsiyum olarak hareket eden aşağıdaki yararlanıcılar (ortaklar) tarafından oluşturulan “işgücüne giriş riski taşıyan gençler için mentorluk programı” anlamına gelir:

Higher Institute of Insurance and Finance (Bulgaristan), EMINA Pályaorientációs Alapítvány (Macaristan), Celjski Mladinski Center, Javni Zavod za Mladinsko Kulturo, Izobrazevanje, Informiranje in Sport (Slovenya), TDM 2000 (Italya), Law and Internet Foundation (Bulgaristan), Yaşar Üniversitesi (Türkiye).

• “EMPLOY Platformu”, EMPLOY Projesi kapsamında EMPLOY Konsorsiyumu tarafından geliştirilen, yürütülen ve yönetilen, mevcut Kullanım Şart ve Koşullarına tabi olarak Kullanıcılara bilgi hizmetleri ve kaynaklar sağlanan web tabanlı bir platformdur.

 

“İçerik”, herhangi bir metin, fotoğraf, diğer grafiksel içerik, multimedya içeriği, bağlantı veya EMPLOY Platformu aracılığıyla yayınlanan, yüklenen ve erişilebilen diğer herhangi bir materyal veya bilgidir.

“IP adresi”, bir cihazı, web sayfasını, Yönetici'yi veya bir kullanıcının kaynağını internette yerelleştirilmesine izin verecek şekilde ilişkilendiren benzersiz bir kimlik numarasıdır.

“Bağlantı”, belirli bir internet sayfasında belirtilen ve standart protokolleri kullanarak başka bir internet sayfasına, bilgi kaynağına veya nesneye otomatik olarak yönlendirmeye izin veren bağlantıdır.

• “Kötü Amaçlı Eylemler”, internet etik kurallarını ihlal eden veya internete ya da ilişkili ağlara bağlı kişilere zarar veren, istenmeyen iletişim gönderme, başkasının haklarını ve şifrelerini kullanarak kaynaklara erişim sağlama, kendi çıkarları için bilgi edinme, işlem yapma, endüstriyel casusluk veya sabotaj olarak nitelendirilebilecek, sistemlerin veya bilgi panellerinin zarar görmesi veya yok edilmesi, “Truva Atları” gönderilmesi, virüslerin veya yetkisiz uzaktan kumanda sistemlerinin kurulmasına neden olabilecek kusurlar veya ilgili diğer mevzuata göre suçlar veya idari suçlar olarak nitelendirilebilecek herhangi bir eylemde bulunarak diğer internet ve ilgili ağ kullanıcılarının eylemlerini tanımlar.

• “Ortak”, EMPLOY Konsorsiyumu'ndaki faydalanıcıların her biri anlamına gelir.

• “Parola” Yönetici veya Kullanıcı tarafından seçilen ve Yönetici veya Kullanıcı tarafından kaydolduğunda belirtilen kullanıcı adı ile birlikte Hesabına erişim sağlayan benzersiz bir harf, şifre ve / veya simge kombinasyonudur. .

• “Sunucu”, bilgi depolama, işleme, alma veya gönderme ile ilgili görevleri gerçekleştirmek için sistem yazılımının yüklü olduğu bir cihaz veya bağlı cihazlar sistemidir.

• “Web sayfası” Web Sitesinin birleşik bir parçasıdır.

• “Web sitesi”, küresel internette HTTP, HTTPS protokolü altında birleşik adres (URL) aracılığıyla erişilebilen, dosyalar, metin, programlar (yazılım), ses, resim, görüntü, elektronik bağlantılar veya diğer materyal ve kaynakları içeren belirli bir alandır.

 

Madde 2: Taraflar

• Çevrimiçi Platform, EMPLOY Projesi kapsamında EMPLOY Konsorsiyumu tarafından geliştirilmiştir.

• EMPLOY Platformunda Kullanıcılara ve Ziyaretçilere sunulan Hizmetler, mevcut Kullanım Şart ve Koşullarında belirtilen gereksinimleri karşılamaktadır. Hizmetlerin bazıları Çevrimiçi Platform'a kayıt olduktan sonra kullanılacaktır (aşağıda açıklanmıştır). Ancak, Kullanıcılara sağlanan hizmetler, Platformun denetlenmesi gibi yönetim seçeneklerini içermez. Sadece Yönetici, işbu Kullanım Şartları ve Koşullarına göre böyle bir işlem yapma hakkına sahiptir.

• Her bir Ortak ve EMPLOY Konsorsiyumu, Kullanıcı, EMPLOY Konsorsiyumu'nun kontrolünde olmayan sorunlar (donanım, yazılım sorunu, İnternet bağlantısı ile ilgili sorunlar vb.) nedeniyle erişim sağlayamazsa sorumluluk kabul etmez.

• Hizmetlerin sunumu ücretsizdir ve Konsorsiyum hiçbir zaman fon veya başka bir ücret talep etmeyecektir.

 

 

Madde   3 : Kullanım Şartları ve Koşullarının Kabulü

• Mevcut Kullanım Şartları ve Koşulları, EMPLOY Konsorsiyumu'nun kendisi ile Kullanıcılar arasındaki ilişkiler için geçerlidir. İşbu Kullanım Şartları ve Koşulları, EMPLOY Konsorsiyumu Ortakları arasındaki ilişki için de geçerlidir.

• Çevrimiçi Platformun bir Web Sayfasını açmak ve ana sayfada görüntülenen bir Bağlantıyı veya EMPLOY Platformunun başka bir Web Sayfasını tıklatmak da dahil olmak üzere, Hizmetlerin EMPLOY Platformundaki her kullanımında, işbu Kullanım Şart ve Koşullarını okumuş, kabul etmiş ve gözlemlemiştir. Bir Kullanıcı işbu Kullanım Şart ve Koşullarında belirtilen herhangi bir şartı kabul etmiyorsa, bu Kullanıcı Çevrimiçi Platformda bulunan Hizmetleri kullanamaz.

 

Madde 4: Kullanıcı Kaydı

• Yalnızca kayıtlı Kullanıcılar Çevrimiçi Platformda sağlanan belirli Hizmetleri kullanma hakkına sahiptir. Bir Kullanıcı Hesabı oluşturmak için EMPLOY Platform yöneticisine bir istek gönderilmelidir.

• Kaydı tamamlamak ve bir Kullanıcı Hesabı oluşturmak için Kullanıcının e-posta ve şifre gibi bilgileri sağlayarak kayıt talebini doldurması gerekir. Yönetim onayı Kullanıcıya doğrudan e-posta yoluyla gönderilecektir. Kullanıcı, gerekli tüm önlemleri ve gerekli önlemleri almak zorundadır ve ilgili Kullanıcı Hesabını kullanarak kendisi veya üçüncü bir tarafça gerçekleştirilen tüm eylemlerden sorumludur. Kullanıcı, yetkisiz erişim ve bunun gibi bir olasılık olması durumunda derhal Yöneticiye bildirmelidir. Kullanıcılar tarafından doldurulan alanların geçerliliği kontrol edilecektir; ör. uygun bir e-posta adresi içeren e-posta alanında, istenen kullanıcı adı benzersiz olup olmadığı kontrol edilir ve kullanıcı otomatik olarak kaydedilir.

• Kullanıcı, kayıt için bir başvuru göndererek, mevcut Kullanım Şartları ve Koşullarını okuduğunu, kabul ettiğini ve bunlara uymayı kabul ettiğini ve kabul ettiğini beyan ettiği açık bir beyanda bulunur. Verilerinin bu Kullanım Şartları ve Koşulları ve Gizlilik Politikası amaçlarında listelenen amaçlarla işlenmesi.

• EMPLOY Konsorsiyumu, Kullanıcının Şartları ve Koşullarını kabul etmesi ve kabul etmesi için Kullanıcının beyanını çoğaltmak ve Kullanıcının beyanını çoğaltmak için gerekli olan diğer tüm bilgilerin yanı sıra, sunucudaki Kullanıcının IP adresi ile günlük dosyalarını tutabilir. Yasal ihtilafların ortaya çıkması durumunda bu tür bilgileri kullanabilir.

 

Madde 4.1: Yönetici Kaydı

• Bir Yöneticinin kaydı yalnızca ilgili Ortak adına yetkili bir kişi tarafından yapılabilir. Kayıt sürecinde, kişi Yönetici Hesabı aracılığıyla ilgili Ortak adına hareket etmesi için gerekli yetkiye sahip olduğunu beyan etmelidir. Bir kişinin bir Ortak adına usulüne uygun olarak yetkilendirilmeden hareket etmesi halinde, bu kişi ilgili Ortak, EMPLOY Konsorsiyumu ve kişi tarafından yapılan eylemler sonucu diğer üçüncü taraflara verilen tüm zararlar için tazminat borçludur. Yönetici Hesabını kullanarak.

• EMPLOY Konsorsiyumu, bir kişinin ilgili Ortak adına hareket etme yetkisine sahip olup olmadığını kontrol etmek ve doğrulamak için herhangi bir zamanda başka bir işlem yapma hakkına sahiptir, ancak yükümlülüğüne sahip değildir.

Her bir Ortak, Yönetici hesabını kendi adına kullanan kişinin artık ekibin bir üyesi olmadığı veya artık olmadığı konusunda ilgili Ortağın yasal temsilcisi tarafından bilgilendirildikten sonra söz konusu kişiye önceden bildirimde bulunmaksızın Yönetici hesabına erişimi hemen engelleme hakkına sahiptir. 

Bu durumda, ilgili Ortak, kendisi adına hareket edecek başka bir kişiyi adlandırarak, Yönetici adına onun adına hareket eden kişi tarafından yayınlanan, yüklenen veya depolanan herhangi bir İçeriğe erişme, bunları yönetme, kullanma veya kaldırma hakkına sahiptir.

 

Madde 5: Bir Sözleşmenin Sona Ermesi

• EMPLOY Platformunda bulunan Hizmetlerin kullanımı için Kullanıcı ve EMPLOY Konsorsiyumu bir sözleşme imzalar. Sözleşme, bir Kullanıcının EMPLOY Platformuna kayıt yaptığı anda imzalanır.

• Kayıttan sonra Yönetici, Kullanıcı tarafından belirtilen e-posta adresine bir mesaj göndererek onaylar.

• Sözleşmenin süresi:

  1. Kullanıcılar için - kaydın sona erdirilmesine kadar;
  2. EMPLOY Konsorsiyumu için - hizmetlerin feshi sağlanana kadar süresiz olarak.

 

Madde 6: EMPLOY Platformunun Kullanıcı Tarafından Kullanılmasına İlişkin Kurallar

• Kaydı tamamladıktan sonra Kullanıcı, EMPLOY Platformunda bulunan tüm hizmetlere erişme hakkına sahiptir. Tüm ziyaretçilerin erişebileceği diğer Hizmetlerin yanı sıra, EMPLOY Platformu Kullanıcıları, EMPLOY Ağına tam erişime sahiptir. Kullanıcılar ayrıca diğer Kullanıcılara mesaj gönderebilir, kendi mesajlarını veya tüm sohbet geçmişini silebilir.

• Etkinliklerin canlı akışı EMPLOY Platformunda gerçekleştirilecektir. Bu, İnternet üzerinden EMPLOY Platformundan Kullanıcının son cihazına sürekli bir ses ve video sinyali akışının iletilmesini içerir ve bu da kullanıcının çevrimiçi olarak gerçek zamanlı olarak ses ve video kayıtlarını izlemesini ve dinlemesini sağlar. Platformda gelecekte başvurmak ve yüklemek için kalıcı bir kopya da bulunmaktadır. Kullanıcılar canlı akış sırasında yorumlarını gönderebilir.

• Kullanıcı, platformda bulunan İçeriği, EMPLOY Konsorsiyumunun onayı veya uygun atıf ve referans sağlayarak ticari olmayan amaçlarla kullanma hakkına sahiptir.

• Kullanıcı, Çevrimiçi Platformda sunulan Hizmetleri kullanırken şunları kabul etmiş olur:

  1. Kullanım Şartları ve Koşulları çerçevesinde Kötü Amaçlı İşlemler yapmamak;
  2. Çevrimiçi Platformdaki İçeriği ticari amaçlarla kullanmamak, kopyalamamak ve dağıtmamak;
  3. Konsorsiyumu veya üçüncü tarafları temsil etme veya başka bir şekilde yanlış yönlendirme amacıyla yetkisi olmayan bir kişinin veya temsilcinin kimliğini veya belirli bir grupla olan ilişkisini taklit etmemek;
  4. Sağlanan Hizmetlerin kullanımında meydana gelen veya keşfedilen ihlal durumlarını derhal Yöneticiye bildirmek;
  5. Hasar gören dosyaların çıkarıldıklarını tespit ettikten sonra Yöneticiyi bilgilendirmek.

• Kullanıcı, EMPLOY Platformundaki kaydını silerek sağlanan Hizmetlerin kullanımını kendi takdirine bağlı olarak durdurabilir. Bu durumda, Kullanıcı Hesabına erişimi askıya alınacaktır. Ayrıca, platform yayınlanan içerikleri ve ilgili Kullanıcı tarafından kendi Hesabına yüklenen veya depolanan tüm içeriği siler.

 

Madde 7:   EMPLOY Platformunun EMPLOY Konsorsiyumu Tarafından Kullanımına İlişkin Kurallar

• Konsorsiyumun ortakları ve bir bütün olarak Konsorsiyum, EMPLOY Platformunun sürdürülmesinden ve yönetilmesinden sorumludur.

•  Konsorsiyum, kullanıcıların sağlanan hizmetleri kullanma şeklini kontrol etme yükümlülüğüne sahip değildir. Konsorsiyumun, ne hizmetlerin kullanımı yoluyla kullanıcı tarafından yürütülen yasadışı faaliyeti gösteren gerçekleri ne de mevcut durumu araştırmak için, Sunucularında depolanan veya Hizmetlerin kullanımı ile erişilebilir hale getirilen bilgileri izleme yükümlülüğü vardır.

• Konsorsiyum, EMPLOY Platformundaki, özellikle de barındırdığı İçerik de dahil olmak üzere EMPLOY Network ağındaki erişilebilir bilgilerin doğru ve hatasız olduğunu garanti etmez.

• Üçüncü tarafların, EMPLOY Platformuna yüklenen veya erişilebilir İçeriğin fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği ihbarını aldıktan sonra, Konsorsiyum, kendi takdirine bağlı olarak ve yetkili bir makam tarafından bu tür bir anlaşmazlığın çözülmesine kadar bu İçeriğe erişimi ertelemeye yetkilidir. Yetkili bir resmi kurumdan İçerikle ilgili bir emir alınması üzerine, her bir ortak, önceden uyarı yapmadan ilgili içeriğe erişimi askıya alma ve alınan emir uyarınca diğer işlemleri uygulama hakkına sahiptir.

• Yönetici, yürürlükteki Avrupa ve ulusal mevzuat hükümlerini ve bu Kullanım Şartları ve üçüncü tarafların haklarını ve meşru menfaatlerini ihlal ederse, Konsorsiyum, ortaklardan biri adına yönetici olarak hareket eden belirli bir kişinin, Yönetici Hesabına erişim Şifresini önceden haber vermeden devre dışı bırakma hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda Konsorsiyum, Yönetici olarak hareket eden kişinin kaydını iptal etme hakkına sahip olacaktır ve ilgili Ortak, ilgili Yönetici hesabı tarafından yayınlanan, yüklenen veya depolanan herhangi bir İçeriğe başka bir ad vererek erişme, yönetme, kullanma veya kaldırma hakkına sahiptir. Yöneticinin erişimi, kaydının iptal edildiği tarihten itibaren otomatik olarak sonlandırılır.

• EMPLOY Konsorsiyumu, kullanıcının Konsorsiyum görüşüne göre, yürürlükteki Avrupa ve yürürlükteki mevzuat hükümlerini, bu Hüküm ve Şartları veya üçüncü tarafların haklarını ve meşru menfaatlerini ihlal etmesi durumunda, kullanıcı olarak hareket eden belirli bir kullanıcının Kullanıcı hesabı erişim şifresini devre dışı bırakma hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda Konsorsiyum, Kullanıcı olarak hareket eden belirli bir kişinin kaydını iptal etme hakkına sahiptir ve ilgili Yönetici, ilgili Kullanıcı hesabı tarafından yayınlanan, yüklenen veya depolanan herhangi bir İçeriğe erişebilir, bunları yönetebilir, kullanabilir veya kaldırabilir. Kullanıcının erişimi, kaydını iptal ettiği tarihten itibaren otomatik olarak sonlandırılır.

• Konsorsiyum, Kullanıcının Hizmetleri kullanarak davranışının bir suç veya idari ihlal teşkil edebileceğini varsaymak için gerekli bilgileri aldığında, Konsorsiyum kendi takdirine bağlı olarak yetkili devlet makamlarına faili tanımlamak ve işlenen suçu veya idari ihlali ispatlamak için yardımcı olabilecek ilgili prosedüre uygun tüm gerekli bilgi ve materyaller ile gerekli işbirliğini sağlama hakkına sahiptir.

• Konsorsiyum, EMPLOY Platformunda bir duyuru yayınlayarak bildirimde bulunduktan sonra Çevrimiçi Platform üzerinden erişilebilen belirli Hizmetlerin sunumunu askıya alma hakkını saklı tutar.

• Konsorsiyum, EMPLOY Platformunun Web Sayfalarının her birine Konsorsiyumun kontrolü dışında Web Sitelerine Bağlantılar verme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, EMPLOY Konsorsiyumu, ne Hizmetlerin ne de kullanım sürecinde Kullanıcı tarafından tanınan ürün veya kaynaklar için, bu Web Sitelerinin ve kaynaklarının, kendilerinin yükledikleri içeriklerde yer alan bilgilerin ve diğer içeriklerin kapsamından, doğruluğundan ve uygunluğundan sorumludur.

 

Madde 8: Fikri Mülkiyet

• Hizmetlerin kullanımında Kullanıcı, sırasıyla EMPLOY Consortium veya belirtilen üçüncü tarafların telif hakkına tabi olan çeşitli içerik ve kaynaklara erişebilir. Kullanıcı, bu Kullanım Şartları ve Koşullarına uygun olarak kişisel ihtiyaçlara yönelik kullanımı amacıyla içeriğe erişebilecek ve ilgili hak sahiplerine açık rızası verildiği veya uygun atıf ve referans sağladığı durumlar dışında içeriği kullanma, kaydetme, saklama, çoğaltma, değiştirme, uyarlama, kamuya açıklamaya yetkisiz olacaktır.

• Kullanıcı, EMPLOY Platformu içeriğinin işbu Şartlar ve Koşulları ihlal ederek önlenmesi veya kısıtlanması amacıyla, Kullanıcı İçeriğini kullanma veya kopyalama yollarının sınırlandırılması da dahil olmak üzere EMPLOY Platformunda kurulu teknik veya yazılım uygulamalarının normal çalışmasını atlatmamak veya başka şekilde engellememekle yükümlüdür.

• EMPLOY Platformundaki tüm malzeme ve kaynaklara ilişkin fikri mülkiyet hakları yürürlükteki yasalar uyarınca korumaya tabidir ve EMPLOY Konsorsiyumu veya EMPLOY Konsorsiyumu'na kullanım hakkı tanıyan IP hakkının ilgili sahibi tarafından korunur ve yürürlükteki yasalara aykırı olarak kullanılamaz.

 

Madde 9: Yükümlülükler

• EMPLOY Konsorsiyumu, Çevrimiçi Platform'da mevcut olan bilgilerin her zaman doğru olmasına özen gösterir, ancak içeriğin eksiksizliğini garanti etmez ve bilgilerin güncellenmesi için herhangi bir son tarih vadetmez. EMPLOY Konsorsiyumu, Hizmetlerin Kullanıcıya normal kullanım için sağlanmasına özen gösterir, ancak ücretsiz sunulan Hizmetlerin Kullanıcı beklentilerini karşılayacağını veya Hizmetlerin kesintisiz ve zamanında olacağını garanti etmez.

• EMPLOY Konsorsiyumu'nun kendisi ve her bir İş Ortağı, sunulan Hizmetler aracılığıyla herhangi bir şekilde yüklenen veya herhangi bir şekilde kullanılan herhangi bir malzeme veya kaynaktan kaynaklanan herhangi bir veri kaybından, Kullanıcı yazılımına, donanımına, cihazlarına ve ekipmanına verilen herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

• Mücbir sebepler, küresel internet ve Konsorsiyum ve Ortaklarının kontrolü dışındaki hizmet sunumundaki sorunlar, Kullanıcı ekipmanından kaynaklanan sorunlar ve yetkisiz durumlarda EMPLOY Konsorsiyumu ve Ortakları üçüncü tarafların Çevrimiçi Platformun tek tek işleyişine erişimleri veya müdahaleleri, kontrolleri dışında herhangi bir koşul nedeniyle Hizmetlerin sağlanmamasından sorumlu değildir.

• İşbu Kullanım Şartları ve Koşullarını kabul ederek, Kullanıcı, EMPLOY Konsorsiyumu'nun gerekli çalışma ne olursa olsun Çevrimiçi Platform ile İnternet bağlantısı sağlanmasında herhangi bir kesinti ve diğer sorunların olabileceğinin farkında olduğunu beyan eder.

• Konsorsiyumun kendisi ve her bir İş Ortağı, üçüncü taraflarca Kullanıcıya sağlanan ve EMPLOY Platformunda herhangi bir referans yoluyla belirtilen harici bilgilerin mevcudiyetinden, hizmet kalitesinden veya güvenilirliğinden sorumlu tutulamaz.

• Taraflar, EMPLOY Konsorsiyumu'nun Konsorsiyumun takdiri altında, sunulan Hizmetlerin iyileştirilmesi ve optimizasyon amaçlarıyla yapılan testler sonucunda, ekipmanların, bağlantıların, ağların ve bunun için yapılan incelemeler sonucunda Hizmetlerin sağlanmamasından veya düşük kalitede Hizmet sağlanmasından sorumlu olmayacağını kabul ederler. Bu gibi durumlarda, EMPLOY Konsorsiyumu, Çevrimiçi Platformda ilgili bir duyuru yayınlayarak veya başka herhangi bir şekilde, hizmetin kalitesinin düşmesi ile beklenen geçici durumu önceden bildirir.

• Ne Konsorsiyumun kendisi, ne de herhangi bir Ortak, Kullanıcıların veya Hizmetlerin feshi, değiştirilmesi veya sınırlandırılması ya da sözleşmenin ihlali nedeniyle sözleşmenin feshi sonucu ortaya çıkan üçüncü şahıslar tarafından kar kaybı da dahil olmak üzere, bu Kullanım Şartları ve Koşulları veya yürürlükteki mevzuatın Kullanıcısı tarafından veya yetkili makamlar tarafından bilgi sağlanma ya da hükümlerin yerine getirilmesi nedeniyle meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz.

 

Madde 10: Tazminatlar

• EMPLOY Konsorsiyumu adına Yönetici olarak görev yapan herhangi bir Ortak, Hizmetlerin, şifreleri paylaştıkları üçüncü şahıslar tarafından Kullanım Koşullarına aykırı olarak kullanılması sonucu ortaya çıkan tüm zararlar için Konsorsiyumu tazmin etmekle yükümlüdür.

• Tarafların Kullanım Şartlarındaki yükümlülükleri, EMPLOY Online Platformunun faaliyetinin ve varlığının sona erdirilmesi de dahil olmak üzere Kullanıcı ile sözleşmenin feshinden sonra bile yürürlükte kalacaktır.

• Kullanıcı, EMPLOY Konsorsiyumu'nu ve herhangi bir üçüncü tarafı, Kullanıcı İçeriği veya üçüncü şahısların erişimine sunulan ve Kullanıcı tarafından Kullanım Koşulları ve iyi niyeti ihlal ederek erişilebilen diğer bilgi ve materyaller sebebiyle üçüncü şahıslar tarafından yapılan tazminat taleplerinden ve ödenmiş tazminatlardan doğan ceza ve zararlar (ceza ödemeleri, avukat ücretleri, dava masrafları ve diğer masraflar dahil) için tazmin eder.

 

Madde 11: Kaydın Feshi - Sözleşmenin Feshi

• Kullanıcı, Çevrimiçi Platformdaki hesabını kalıcı olarak silebilir. Böyle bir talep üzerine sistemin kullanıcıdan bir onay daha alması ve ardından otomatik olarak silme işlemine geçmesi gerekir.

• İşbu Kullanım Şart ve Koşullarında belirtilen davaların yanı sıra, taraflar arasındaki sözleşme sona erdirilir ve kullanıcı kişisel bilgileri aşağıdaki durumlarda silinir:

• EMPLOY Platformunun artık aktif olmaması durumunda

• Yasaların öngördüğü diğer durumlarda

 

Madde 12: Kullanım Koşulları ve Değişiklikleri

• EMPLOY Platformunda sunulan hizmetler iyileştirme amacıyla ve mevzuat değişiklikleri nedeniyle sürekli olarak değiştirildiği için, Kullanım Şartları, EMPLOY Konsorsiyumu tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir.

• Kullanım Şartlarında herhangi bir değişiklik yapılması halinde, Konsorsiyum, Çevrimiçi Platformda yayınlayarak veya değişiklikleri metin ya da bir web sayfası bağlantısı içeren bir duyuru yayınlayarak kullanıcıya bu değişiklikleri bildirecektir.