EMPLOY spletno okolje/platforma

Splošni pogoji uporabe

V tem dokumentu so opisani vsi splošni pogoji uporabe spletnega okolja EMPLOY ("Online HUB", "Spletno okolje EMPLOY", "Spletno okolje"). ("Online HUB" se izvaja v okviru projekta EMPLOY, financiranega v okviru KA2 - Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks, Ključni ukrepi programa Erasmus +. Storitve („storitve“), ki so na voljo na spletnem okolju zagotavlja konzorcij EMPLOY. Za izvajanje in razlago teh pogojev uporabe ima terminologija v trenutnem dokumentu naslednji pomen:

 

1. Člen: Opredelitev

 • “Sistemski Administrator (Admin)” je pooblaščena oseba, ki deluje v imenu konzorcija EMPLOY in ima dostop do administratorske plošče EMPLOY preko administratorskega računa.
 • “Administracijska plošča” je notranji del spletnega okolja EMPLOY, ki je dostopen samo  Administratorju, ob njegovi registraciji.
 • “Uporabnik” je oseba, ki se registrira na spletnem okolju EMPLOY (bodisi kot mentor ali mentoriranec) in uporablja storitve, zagotovljene na spletnem okolju. Po zaključku registracije se uporabniku omogoči dostop do uporabniškega računa z vnosom uporabniškega imena in gesla, ki sta navedena ob njegovi registraciji.
 • “Obiskovalec” je oseba, ki je na obišče spletno okolje, vendar uporablja razpoložljive storitve, ne da bi bila registrirana ali prijavljena.
 • “EMPLOY Konzorcij” pomeni  "Program povezovanja mladih, ki so težko zaposljivi", ki ga sestavljajo naslednji upravičenci (partnerji), ki skupaj delujejo kot konzorcij v okviru projekta EMPLOY, ki ga financira program Erasmus + Evropske komisije: Higher Institute of Insurance and Finance (Bulgaria), EMINA Pályaorientációs Alapítvány (Hungary), Celjski Mladinski Center, Javni Zavod za Mladinsko Kulturo, Izobraževanje, Informiranje in šport (Slovenia), TDM 2000 (Italy), Law and Internet Foundation (Bulgaria), YASAR University (Turkey).
 •  “EMPLOY spletno okolje” (imenovano tudi  “spletno okolje”, ) je računalniško okolje, ki ga je razvil in ga upravlja konzorcij EMPLOY v okviru projekta EMPLOY, preko katere se uporabnikom zagotavljajo informacijske storitve in viri ob upoštevanju splošnih pogojev uporabe.
 • “Vsebina” je katerokoli besedilo, fotografija, katerakoli druga grafična vsebina, večpredstavnostna vsebina, povezava ali katerikoli drug material ali informacije, ki so objavljeni, naloženi in dostopni preko spletnega okolja EMPLOY.
 • “IP naslov” je edinstvena identifikacijska številka, ki povezuje napravo, spletno stran. Administratorjev ali uporabnikov vir na način, ki omogoča njihovo lokalizacijo v internetu
 • “povezava” je povezava (referenca), označena na določeni internetni strani, ki omogoča samodejno posredovanje na drugo internetno stran, informacijski vir ali predmet z uporabo standardnih protokolov.
 • “Zlonamerna dejanja” je vsako vedenje, ki krši internetno etiko ali povzroča škodo osebam, ki so povezane z internetom ali z njimi povezanimi omrežji, pa tudi pošiljanje nezaželenih komunikacij (SPAM, JUNK MAIL), poplavljanje, dostop do virov z uporabo pravic in gesel nekoga drugega, uporaba sistemske nepopolnosti v lastno korist ali za pridobivanje informacij (HACK), storjena dejanja, ki jih je mogoče opredeliti kot industrijsko vohunjenje ali sabotažo, poškodovanje ali uničenje sistemov ali informativnih masivov (CRACK), pošiljanje "trojanskih konjev" ali povzročitev namestitve virusov ali nepooblaščenih sistemov za daljinsko upravljanje, motenje drugega dela uporabnikov interneta in z njim povezanih omrežij, kakršnakoli dejanja, ki jih je mogoče v skladu z evropsko ali drugo veljavno zakonodajo opredeliti kot kazniva ali upravna dejanja.
 • “Partner” pomeni vsakega od upravičencev v konzorciju EMPLOY. 
 • “Geslo” je edinstvena kombinacija črk, šifer in / ali simbolov, ki jih je izbral administrator ali uporabnik in ki skupaj z uporabniškim imenom, ki ga je navedel administrator ali uporabnik ob registraciji, služi za dostop do svojega računa.
 • “Strežnik” je naprava ali sistem povezanih naprav, na katerem je nameščena sistemska programska oprema za izvajanje nalog, povezanih s shranjevanjem, obdelavo, prejemanjem ali pošiljanjem informacij. 
 • “Spletna stran” je sestavni del spletnega mesta.
 • “Spletno mesto” je določeno mesto v svetovnem internetu, ki je dostopen prek poenotenega naslova (URL) v protokolu HTTP ali HTTPS, ki vsebuje datoteke, besedilo, programe (programska oprema), zvok, sliko, elektronske povezave ali drug material in vire.

 2.ČlenPredmet

 • Spletno okolje je razvil EMPLOY Konzorcij v sklopu projekta EMPLOY.
 • Storitve, ki so na spletnem okolju EMPLOY na voljo uporabnikom in obiskovalcem, izpolnjujejo zahteve, določene v trenutnih splošnih pogojih uporabe. Nekatere storitve se bodo uporabljale ob registraciji na spletno okolje (opisano spodaj). Vendar ponujene storitve za uporabnike ne vključujejo možnosti upravljanja, kot je moderiranje spletnega okolja. Samo Administrator ima pravico, da izvede tako dejanje, kot je določeno v teh pogojih uporabe.
 • Vsak partner in tudi konzorcij EMPLOY, ne prevzemata odgovornosti, če uporabnik ne more dobiti dostopa zaradi težav, ki niso pod nadzorom konzorcija EMPLOY (strojna oprema, izdaja programske opreme, težave v zvezi z internetno povezavo itd.) .
 • Zagotavljanje storitev ostaja brezplačno, konzorcij ne bo nikoli zbiral finančnih ali drugih vrst prejemkov.

 

3. ČlenSprejemanje pogojev uporabe

 • Trenutni Splošni pogoji uporabe veljajo za odnose samim konzorcijem EMPLOY in uporabniki. Ta določila in pogoji uporabe veljajo tudi za odnos med partnerji konzorcija EMPLOY.
 • Z vsako uporabo storitev na spletnem okolju EMPLOY, vključno z odpiranjem spletne strani spletnega okolja in s klikom na povezavo, prikazano na domači strani ali katerokoli drugo spletno stran spletnega okolja EMPLOY, uporabnik izjavi, da je prebral te pogoje in se z njimi strinja in jih upošteva. Če se uporabnik ne strinja z nobeno zahtevo, določeno v teh pogojih uporabe, slednji ne bo uporabljal storitev, ki so na voljo na spletni platformi.

4. Člen: Registracija uporabnika

 • Samo registrirani uporabniki imajo pravico do uporabe določenih storitev, ki so na spletni platformi. Za ustvarjanje uporabniškega računa je treba predložiti zahtevo administratorju spletnega okolja EMPLOY.
 • Za dokončanje registracije in ustvarjanje uporabniškega računa mora uporabnik izpolniti zahtevo za registracijo z informacijami, kot sta e-pošta in geslo. Administratorjeva odobritev bo uporabniku poslana neposredno po elektronski pošti. Uporabnik mora poskrbeti za vso skrbnost in potrebne ukrepe in je odgovoren za vsa dejanja, ki jih opravi on ali tretja oseba z uporabo njeogovega uporabniškega računa. Uporabnik mora nemudoma obvestiti administratorja v primeru nepooblaščenega dostopa, pa tudi če obstaja verjetnost le tega. Preverjena bo veljavnost podatkov, ki jih v obvezna polja vpiše uporabnik npr. e-poštni naslov mora biti ustrezen in pa zahtevano uporabniško ime bo preverjeno in mora biti edinstveno. Uporabnik se bo nato samodejno registriral.   
 • Uporabnik s prijavo za registracijo poda izrecno izjavo, s katero izjavi, da je prebral te pogoje uporabe, da se strinja z njimi da jih bo spoštoval in da se strinja obdelavo njegovih podatkov za potrebe navedene v teh Pogojih uporabe in Pravilniku  zasebnosti.
 • Konzorcij EMPLOY lahko hrani podatke prijave z IP-naslovom uporabnika na strežniku in vse druge podatke, potrebne za identifikacijo uporabnika in reprodukcijo uporabnikove izjave za njegovo privolitev in sprejemanje pogojev uporabe. Te podatke lahko Konzorcij uporabi v primeru, da pride do pravnih sporov.

4.1. Člen: Registracija Administratorja

 • Registracijo administratorja lahko opravi samo pooblaščena oseba v imenu partnerja. V postopku registracije mora oseba izjaviti, da ima dovoljenje za delovanje v imenu zadevnega partnerja preko administratorskega računa. V primeru, da oseba deluje v imenu partnerja, ne da bi bila za to ustrezno pooblaščena, ta dolguje odškodnino za vso škodo, povzročeno zadevnemu partnerju, konzorciju EMPLOY in kateri koli drugi tretji osebi zaradi dejanj, ki jih je oseba storila z uporabo skrbniškega računa.
 • Konzorcij EMPLOY ima pravico, vendar ne obveznost, da kadarkoli (pred ali po administratorjevi registraciji) izvede nadaljnja dejanja za preverjanje ali je oseba pravilno pooblaščena za delovanje v imenu zadevnega partnerja. Če obvesti zastopnik partnerja, da oseba, ki uporablja administrativni račun ni več ali ni bil član ekipe, ima vsak partner pravico, da takoj blokira dostop do administrativnega računa brez predhodnega obvestila tej osebi. V tem primeru ima ustrezni partner pravico do dostopa, upravljanja, uporabe ali odstranitve katere koli vsebine, ki jo je oseba, ki jo je v njenem imenu naložila ali shranila preko administrativnega računa, in da imenuje drugo osebo, ki bo delovala v partnerjevem imenu.

5. ČlenSklepanje pogodbe

 • Za uporabo storitev, ki so na voljo na spletnem okolju EMPLOYmorata uporabnik in konzorcij skleniti pogodbo. Pogodba je sklenjena v trenutku, ko se uporabnik registrira v spletnem okolju EMPLOY.
 • Po registraciji, administrator sklene pogodbo tako, da na elektronski naslov, ki ga navede uporabnik, pošlje sporočilo.
 • Trajanje pogodbe: 
  1. Za uporabnike – do prekinitve registracije; 
  2. Za EMPLOY Konzorcij –za nedoločen čas do prenehanja opravljanja storitev.

6. Člen: Pravila uporabnikove uporabe spletnega okolja EMPLOY

Po zaključeni registraciji je uporabnik upravičen do vseh storitev, ki so na voljo na spletnem okolju EMPLOY. Uporabniki skupaj z drugimi storitvami, dostopnimi vsem obiskovalcem, imajo popoln dostop do omrežja EMPLOY ( Ustvarjanje novih tem, objavite / izbrišite komentarje itd.). Uporabniki lahko pošiljajo sporočila tudi drugim uporabnikom, brišejo svoja sporočila ali celotno zgodovino klepeta.

 

 • Prenos dogodkov v živo bo potekal na platformi EMPLOY. To vključuje prenos stalnega toka avdio in video signalov prek interneta s platforme EMPLOY do končne naprave uporabnika, ki uporabniku omogoča gledanje in poslušanje avdio in video zapisov v realnem času. Na platformi je na voljo tudi stalna kopija za nadaljno uporabo in nalaganje. Uporabniki lahko objavljajo svoje komentarje med pretakanjem v živo.
 • Uporabnik je upravičen do uporabe vsebine, dostopne na platformi, v nekomercialne namene po odobritvi konzorcija EMPLOY ali z ustreznimi navedbami in referencami.
 • Uporabnik soglaša z uporabo storitev, ki so zagotovljene na spletni platformi: 
 • ne izvajati zlonamernih dejanj vezanih s pogoji uporabe 
 • ne uporabljati, kopirati in distribuirati vsebine na spletni platformi za komercialne namene;
 • ne smejo se izdajati za druge osebe osebe ali kako drugače zavajati konzorcij ali tretje osebe glede njegove identitete ali pripadnosti določeni skupini ljudi;
 • da nemudoma obvesti administratorja o vsakem primeru storjene ali odkrite kršitve pri uporabi storitev;
 • da obvesti administratorja ob odkritju poškodovanih datotek z namenom njihove odstranitve.
 • Uporabnik lahko kadarkoli po lastni presoji preneha uporabljati storitve, ki jih izbriše s prekinitvijo njegove registracije na platformi EMPLOY. V tem primeru bo njegov dostop do uporabniškega računa onemogočen. Prav tako bo platforma psevdonimizirala vse objavljene vsebine in izbrisala vse vsebine, ki jih je uporabnik naložil ali shranil v svoj račun.

   

7. ČlenPravila o uporabi platforme EMPLOY s strani konzorcija EMPLOY

 • Vsak partner konzorcija, kot tudi konzorcij kot celota, je / odgovoren za vzdrževanje in upravljanje platforme EMPLOY.
 • Konzorcij nima obveznosti do  nadzora načina uporabe uporabnikov ponujenih storitev in ni dolžan nadzirati informacij, shranjenih na svojih strežnikih, niti iskati dejstev ali okoliščin, ki kažejo na nezakonito dejavnost, ki jo izvaja uporabnik z uporabo storitev.
 • Konzorcij ne jamči, da so informacije, dostopne na platformi EMPLOY, vključno z vsebino, točne, pravilne in brez napak.
 • Po prejemu zahtevkov tretjih oseb, da vsebina, naložena in / ali dostopna na platformi EMPLOY, krši njihove pravice intelektualne lastnine, ima Konzorcij pravico po lastni presoji in brez predhodnega opozorila prekiniti dostop do takšnih vsebin in poravna spor  z aktom pristojnega organa. Po prejemu pritožbe pristojnega državnega organa glede vsebine ima vsak partner pravico, da brez predhodnega opozorila ustavi dostop do ustrezne vsebine in izvede druge ukrepe v skladu s prejetim obvestilom.
 • Če administrator po mnenju konzorcija krši določbe evropske in nacionalne zakonodaje, ki veljajo v splošnih pogojih uporabe ali pravice in zakonite interese tretjih oseb, ima Konzorcij pravico, da brez predhodnega obvestila deaktivirati geslo za dostop do administrativnega računa določene osebe, ki v imenu partnerja deluje kot administrator. V takih primerih ima Konzorcij pravico preklicati registracijo določene osebe, ki deluje kot administrator, ustrezni partner pa ima pravico do dostopa, upravljanja, uporabe ali odstranjevanja katere koli vsebine, ki jo tista oseba objavljala, naložila ali shranila. Ustrezni administrativni račun preda v upravljanje drugi osebi,  ki bo delovala v njegovem imenu. Dostop administratorja samodejno preneha z dnem preklica registracije.
 • Konzorcij EMPLOY ima pravico brez predhodnega obvestila deaktivirati geslo za dostop do uporabniškega računa določene osebe, ki deluje kot uporabnik, če po mnenju konzorcija krši člene veljavne evropske zakonodaje splošnih pogojev uporabe ali pravice in interesi tretjih oseb. V takšnih primerih je Konzorcij upravičen do preklica registracije določene osebe, ki deluje kot uporabnik. Administrator lahko dostopa, upravlja, uporablja ali odstrani vse vsebine, ki jih ta uporabniški račun objavil, naložil ali shranil. Dostop uporabnika preneha samodejno veljati na dan preklica njegove registracije.
 • Kadarkoli Konzorcij prejme informacije, ki utemeljujejo domnevo, da lahko uporabnikovo ravnanje s storitvami pomeni kaznivo dejanje ali upravno kršitev, je Konzorcij po svoji lastni presoji pristojen, da se obrne na pristojne državne organe in jim zagotovi potrebno sodelovanje in vse potrebne informacije in gradivo v skladu z ustreznim postopkom, ki bi lahko bili v pomoč pri identifikaciji storilca in dokazovanju storjenega kaznivega dejanja ali upravne kršitve.
 • Konzorcij si pridržuje pravico, da lahko preko objave sporočila na platformi EMPLOY prekine zagotavljanje določenih storitev, ki so dostopne preko spletne platforme.
 • Konzorcij je upravičen, da na vsaki od spletnih strani platforme poda povezave do ostali spletnih strani, ki so izven nadzora konzorcija. V tem primeru, konzorcij ne odgovarja za vsebino, resničnost in skladnost z zakoni teh spletnih strani in virov, niti za vsebino, blago ali vire, ki so postali uporabniku znani v postopku uporabe storitev.

8. Člen: Intelektualna lastnina 

 • Uporabnik ima pri uporabi storitev dostop do različnih vsebin in virov, za katere veljajo avtorske pravice konzorcija EMPLOY oziroma tretjih oseb. Uporabnik ima dostop do vsebine z namenom njegove uporabe za osebne potrebe v skladu s temi pogoji uporabe in ni upravičen do uporabe, snemanja, shranjevanja, reprodukcije, spreminjanja, prilagajanja, javne distribucije vsebin, ki so mu med uporabo storitev postali dostopni, razen v primerih, ko ima izrecno soglasje imetnikov pravic ali uporabi pravilno citiranje.
 • Uporabnik je zavezan, da ne bo obšel ali kako drugače oviral običajnega delovanja tehničnih ali programskih aplikacij nameščenih na platformi EMPLOY, da bi preprečil ali omejil uporabo vsebine platforme EMPLOY v nasprotju s temi pogoji uporabe, vključno z omejevanjem načinov uporabe ali kopiranja uporabniške vsebine.
 • Pravice intelektualne lastnine vseh virov in vsebin na platformi EMPLOY so predmet varstva v skladu z veljavno zakonodajo in sov lasti Konzorcija EMPLOY ali ustrezni imetnik pravice intelektualne lastnine, ki je konzorciju EMPLOY odobril pravico uporabe in se ne smejo uporabljati v nasprotju z veljavno zakonodajo.

9. ČlenOdgovornost

 • Konzorcij EMPLOY je odgovoren, da bodo informacije, ki so na voljo na spletni platformi, vedno pravilne, vendar ne jamčijo za temeljitost vsebine in niso zavezani za posodabljanje informacij. Konzorcij EMPLOY skrbi za zagotavljanje storitev za običajno uporabo uporabniku, vendar ni dolžan in ne jamči, da bodo storitve, ki so brezplačno opravljene, izpolnile pričakovanja uporabnika ali da bodo storitve neprekinjene in pravočasne.
 • S sprejetjem teh pogojev uporabe, uporabnik izjavlja, da je uporaba opravljenih storitev v celoti na njegovo tveganje in odgovornost, pogodbenici pa se strinjata, da konzorcij EMPLOY kot celota ali vsak partner posebej ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi jo lahko uporabnik povzročil med uporabo storitev, razen če takšno škodo povzroči Konzorcij EMPLOY ali partner, namerno ali zaradi hude malomarnosti.
 • Konzorcij EMPLOY in vsak partner sam ne odgovarjata za škodo, povzročeno na uporabnikovi programski opremi, strojni opremi, napravah, niti za izgubo podatkov, ki izhajajo iz kakršnih koli naloženih ali uporabljenih materialov in virov skozi ponujene storitve.
 • Konzorcij EMPLOY in vsak partner ne odgovarjata za ne vzdrževanja platforme zaradi kakršnihkoli okoliščin, ki niso pod njihovim nadzorom - v primerih višje sile, kakršnihkoli težav na svetovnem spletu,   pri zagotavljanju storitev, ki niso pod njihovim nadzorom. Kakršnekoli težave zaradi uporabnikove opreme, pa tudi v primeru nepooblaščenega dostopa ali posredovanja tretjih oseb pri delovanju spletne platforme.
 • Uporabnik s sprejetjem teh pogojev uporabe izjavla da se zaveda možnosti morebitnih prekinitev in drugih vrst težav, ki bi lahko nastale  pri zagotavljanju internetne povezave s spletno platformo. 
 • Konzorcij in vsak partner posebej ne odgovarjajo za razpoložljivost, kakovost storitev in zanesljivost zunanjih informacij, ki jih uporabniku posredujejo tretje osebe in so na platformi EMPLOY navedene v kakršnih koli referencah.
 • Konzorcij EMPLOY ne bo odgovoren za storilce kaznivih dejanj ali opravljanje storitev slabše kakovosti zaradi preizkusov, opravljenih po naročilu konzorcija, za pregled opreme, priključkov in omrežij, za izboljšanje in optimizacijo opravljenih storitev. V takšnih primerih Konzorcij EMPLOY vnaprej obvesti uporabnika o pričakovani začasni ne vzdrževanosti ali poslabšanju kakovosti objavo ustreznega obvestila na spletni platformi ali na kateri koli drug ustrezen način.
 • Niti sam Konzorcij niti posamezni partner ni odgovoren za nastalo škodo. Vključno z izgubo dobička s strani uporabnika ali tretjih oseb, ki bi nastale kot posledica prekinitve, spremembe ali omejitve storitev ali odpovedi pogodbe zaradi kršitve splošnih pogojev uporabe, veljavne zakonodaje, zaradi zagotavljanja informacij ali izvrševanja naročil, ki jih izdajo pristojni organi.

10. ČlenNadomestila

 • Vsak partner, ki deluje kot administrator v imenu konzorcija EMPLOY,  mu je dolžan povrniti vsako škodo, nastalo zaradi uporabe storitev s strani tretjih oseb, ki jih je ta partner posredoval s svojimi gesli v nasprotju s temi   pogoji uporabe.
 • Obveznosti strank v  pogojih uporabe ostanejo v veljavi tudi po prenehanju pogodbe z Uporabnikom in tudi po prenehanju dejavnosti in obstoja spletne platforme EMPLOY.
 • Uporabnik mora konzorciju EMPLOY in katerikoli tretji osebi povrniti kakršnokoli škodo in izgubo dobička (vključno z denarno kaznijo, odvetniškimi stroški, sodnimi stroški in drugimi stroški), ki izhajajo iz vloženih zahtevkov in / ali izplačanih odškodnin tretjim osebam v zvezi z uporabniško vsebino ali drugimi informacijami, ki so na voljo tretjim osebam ali dostopni s strani uporabnikov z uporabo storitev, ki so v nasprotju z veljavno zakonodajo, temi pogoji uporabe,  ter drugimi kršitve uporabnikovih obveznosti v skladu s pogoji uporabe.
  11. Člen: Prekinitev registracije in prekinitev pogodbe 

 

 • Uporabnik ima pravico do trajnega izbrisa svojega računa na spletni platformi. Na takšno zahtevo bo sistem potreboval še eno potrditev uporabnika in nato samodejno nadaljeval z brisanjem.
 • Poleg primerov, določenih v teh pogojih uporabe, se pogodba med strankama konča in se izbrišejo osebni podatki v naslednjih primerih:
 • Platforma EMPLOY ni več aktivna; 
 • V drugih primerih, ki jih določa zakon. 

12. Člen: Spremembe pogojev uporabe 

 • Ker so storitve, ki so na platformi EMPLOY, različne in se nenehno spreminjajo z namenom izboljšanja in zaradi zakonodajnih sprememb, lahko Konzorcij EMPLOY spremeni splošne pogoje uporabe.
 • V primeru kakršnihkoli sprememb splošnih pogojev uporabe, bo Konzorcij o teh spremembah obvestil uporabnika z objavo na spletni platformi in / ali z objavo, ki vsebuje besedilo sprememb ali povezavo do spletne strani, ki vsebuje spremembe.