EMPLOY Platform

Általános felhasználási feltételek

Jelen dokumentum az EMPLOY Platform („Online Hub”, „EMPOY Online Platform”, „Online Platform”) általános felhasználási feltételeit tartalmazza. Az Online Hub a KA2 – Az Innováció és a Bevált Gyakorlatok Cseréjének Kooperációja, Az Európai Bizottság Erasmus + Programjának Kulcs Művelete – által finanszírozott EMPLOY projekt keretében valósul meg. Az Online Platformon elérhető szolgáltatásokat („Szolgáltatások”) az EMPLOY Konzorcium nyújtja. A jelen Felhasználási Feltéteket tartalmazó dokumentum értelmezéséhez és kivitelezéséhez a dokumentumban szereplő terminológiák jelentése a következő:

 1. cikk: Definíciók:

 

 • Rendszergazda (Admin)”: az a felhatalmazott személy, aki az EMPLOY Konzorcium nevében jár el és hozzáférése van az Admin Fiókon keresztül az EMPLOY Platform Adminisztrációs felületéhez.
 • Adminisztrációs felület”: az EMPLOY Platform belső szekciója, melyhez, a regisztrálása után csak az Admin fér hozzá.
 • „Felhasználó”: az a személy, aki (Mentorként, vagy Mentoráltként) regisztrál az EMPLOY Platformre és igénybe veszi az Online Platforomon nyújtott szolgáltatásokat. A befejezett regisztráció után a Felhasználói Fiókot a Felhasználó a regisztrációkor megadott Felhasználói név és Jelszó segítségével érheti el. 
 • Látogató”: az a személy, aki az Online Platform regisztráció nélkül elérhető szolgáltatásait használja. 
 • „EMPLOY Konzorcium”: jelentése az „azon fiatalok számára fenntartott mentorprogram, akiknek a munkapiaci belépése veszélyeztett” (“mEntoring prograMme for young People at risk for Labour fOrce entrY”) Konzorciumot az Európai Bizottság Erasmus + Programja által finanszírozott EMPLOY Projekttel együttműködő, alábbi kedvezményezettek (partnerek) alapították: Higher Institute of Insurance and Finance (Bulgária), EMINA Pályaorientációs Alapítvány (Magyarország), Celjski Mladinski Center, Javni Zavod za Mladinsko Kulturo, Izobrazevanje, Informiranje in Sport (Szlovénia), TDM 2000 (Olaszország), Law and Internet Foundation (Bulgária), YASAR University (Törökország).
 • „EMPLOY Platform”: (más néven „Platform”): az EMPLOY Projekt keretében, az EMPLOY Konzorcium által fejlesztett, kezelt és adminisztrált web-alapú felület, amelyen keresztül, a jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelően a Felhasználók információs szolgáltatásokat és forrásokat vehetnek igénybe. 
 • „Tartalom”: az EMPLOY Platformon bármilyen közzétett, feltöltött és elérhető szöveg, fénykép, grafikai tartalom, multimédia tartalom, link vagy más anyag, információ.
 • „IP cím”: olyan különleges identifikációs szám, amely tömöríti teszi egy eszköz, honlap, Admin vagy a Felhasználó forrásait és ezáltal lehetővé teszi azok helymeghatározását az Interneten.
 • „Link”: adott internetes oldalon megjelenő összeköttetés (hivatkozás), amely a szabványos protokollok segítségével lehetővé teszi az automatikus továbbítást egy másik internetes oldalra, információs erőforrásra, vagy objektumra. 
 • „Rosszindulatú tevékenységek”: minden olyan magatartás, amely sérti az Internet etikáját, vagy kárt okoz az Internethez vagy a kapcsolati hálózatokhoz csatlakozott embereknek, továbbá a kéretlen kommunikáció (SPAM, JUNK MAIL); flooding; erőforrásokhoz való hozzáférés egy másik személy jogainak és jelszavának felhasználásával; a rendszer tökéletlenségeinek kihasználása saját előnyökre, vagy információszerzésre (HACK); olyan tevékenységek végrehajtása, amelyeket ipari kémkedésnek vagy szabotázsnak lehet minősíteni; rendszerek, vagy információs tömegek károsítása vagy megsemmisítése (CRACK); „Trójai Lovak” kiküldése vagy vírusok vagy  jogosulatlan távirányító rendszerek telepítésének előidézése; az Internethez vagy a kapcsolati hálózatokhoz csatlakozók normál munkájának zavarása; bármely olyan cselekmény végrehajtása, amelyet az európai vagy más alkalmazandó jogszabályok szerint bűncselekménynek vagy közigazgatási bűncselekménynek lehet minősíteni.
 • „Partner”: a kedvezményezettek az EMPLOY Konzorciumon belül.
 • „Jelszó”: a Rendszergazda vagy a Felhasználó által választott betűk, rejtjelek és / vagy szimbólumok kombinációja, amely a Rendszergazda vagy a Felhasználó által a regisztrációkor megadott felhasználónévvel együtt hozzáférést biztosít a fiókhoz.
 • „Szerver”: egy eszköz vagy csatlakoztatott eszközök rendszere, amelyre az információk tárolásával, feldolgozásával, fogadásával vagy küldésével kapcsolatos feladatok elvégzéséhez való szoftver van telepítve.
 • „Weblap”: a Website része
 • „Website”: fájlokat, szövegeket, szoftver programokat, hangokat, képeket, elektronikus hivatkozásokat vagy más anyagokat és erőforrásokat tartalmazó specifikus hely az Interneten, ami az egyéges címén (URL) keresztül érhető el a HTTP vagy HTTPS protokoll keretében.

 

 1. cikk: Tárgy

 

 • Az Online Platform fejlesztője az EMPLOY Projekt keretében az EMPLOY Konzorcium.
 • Az EMPLOY Platformon elérhető Szolgáltatások megfelelnek a jelen Felhasználási Feltételekben támasztott követelményeknek. A Szolgáltatások egy része az Online Platformra történő regisztrációkor felhasználandó (lásd alább). A felhasználók számára nyújtott szolgáltatások azonban nem tartalmaznak olyan adminisztrációs opciókat, mint például a Platform moderálás. A jelen Felhasználási feltételek szerint csak a Rendszergazda jogosult ezen műveletek végrehajtására.
 • Az EMPLOY Konzorcium és a Partnerek nem vállalnak felelősséget azért, ha az EMPLOY Konzorcium ellenőrzésén kívüli eső okok (hardver vagy szoftver hibák, problémás internetkapcsolat, stb) miatt a Felhasználó nem szerez hozzáférést. 
 • A Szolgáltatások ingyenesek maradnak és a Konzorcium nem fog a jövőben sem pénzügyi vagy egyéb díjazást kiszabni. 

 

 1. cikk: A Felhasználási Feltételek elfogadása

 

 • A jelen Felhasználási Feltételek az EMPLOY Konzorcium és a Felhasználók közötti kapcsolatra, valamint az EMPLOY Konzorcium Partnerei közötti kapcsolatokra vonatkoznak.
 • Az EMPLOY Platform Szolgáltatásainak bárminemű igénybevételével, ideértve az Online Platform Weblapjának megnyitásával, valamint a kezdőoldalon vagy az EMPLOY Platform bármelyik weblapján megjelenő linkre történő kattintással a Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta a jelen Felhasználási Feltételeket, azokat elfogadja és betartja. Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a jelen Felhasználási Feltételekkel, nem használhatja az Online Platformon elérhető szolgáltatásokat. 

 

 1. cikk: A Felhasználó Regisztrációja

 

 • Csak regisztrált Felhasználók jogosultak az Online Platformon közvetített Szolgáltatások igénybevételére. A Felhasználói Fiók létrehozásához az EMPLOY Platform adminisztrátorához kell kérelmet benyújtani.
 • A regisztráció befejezéséhez és a Felhasználói Fiók megalkotásához a Felhasználónak a regisztráció során meg kell adnia olyan információkat, mint az email cím és jelszó. Az adminisztrációs jóváhagyást közvetlenül emailen keresztül kapja meg a Felhasználó. A Felhasználó köteles megtenni minden szükséges lépést és óvintézkedést, valamint felelős minden általa, vagy a Felhasználói Fiókján keresztül, harmadik személy által végrehajtott tevékenységért.  A jogosulatlan hozzáférés és annak valószínűsége esetén a Felhasználó köteles azonnal értesíteni az Admint.  A felhasználók által kitöltött mezők ellenőrzésre kerülnek, az email cím érvényessége és a felhasználónév egyediségének ellenőrzése után a felhasználó automatikusan regisztrálva lesz. 
 • A regisztráció iránti kérelem benyújtásával a Felhasználó explicit nyilatkozatot tesz, mellyel kijelenti, hogy elolvasta a jelen Felhasználási Feltételeket, azzal és az abban foglaltak betartásával egyetért, valamint beleegyezik abba, hogy az adatait a jelen Felhasználási Feltételekben és az Adatvédelmi Irányelvekben felsoroltak alapján kezeljék. 
 • A EMPLOY Konzorcium naplófájlokat tárolhat a Felhasználó IP-címével a szerveren és bármilyen egyéb, olyan információt, ami hozzájárul a Felhasználó azonosításához, valamint a Felhasználó azon nyilatkozatának reprodukálásához, amely a Felhasználási Feltételek elfogadásáról szól. Jogi viták felmerülése esetén az EMPLOY Konzorcium használhatja ezen információkat.

 

 1. cikk: Az Admin Regisztrációja

 

 • Az Admin regisztrálását csak az adott Partner nevében meghatalmazott személy végezheti. A regisztráció során a személynek nyilatkoznia kell arról, hogy megkapta a szükséges felhatalmazást ahhoz, hogy az Admin Fiókon keresztül az adott Partner nevében eljárjon. Amennyiben a személy meghatalmazás nélkül jár el a Partner nevében, ez a személy köteles megtéríteni az összes kárt, amelyet az Admin Fiók használatával a Partnernek, az EMPLOY Konzorciumnak és bármely más, harmadik félnek okozott. 
 • Az EMPLOY Konzorcium joga, de nem kötelessége, hogy bármikor (a személy regisztrációja előtt vagy után) bármilyen további intézkedést végrehajtson annak ellenőrzésére, hogy az illető rendelkezik-e megfelelő felhatalmazással az adott Partner nevében való eljáráshoz. Minden Partnernek joga van azonnal, minden előzetes figyelmeztetés nélkül blokkolni az Admin Fiók elérhetőségét, amennyiben az Admin Fiókot eddig kezelő személy már nem tagja a Partner csapatának és az illető erről tájékoztatva lett a Partner jogi képviselője által. Ebben az esetben az érintett Partnernek joga van egy új meghatalmazott személy által hozzáférni, kezelni, használni, vagy eltávolítani minden olyan Tartalmat, amelyet az Admin Fiók előző kezelője tett közzé, feltöltött vagy tárolt. 

 

 1. cikk: Szerződés megkötése

 

 • Az EMPLOY Platformon elérhető Szolgáltatások használatának érdekében a Felhasználó és az EMPLOY Konzorcium szerződést köt. A szerződés abban a pillanatban köttetik meg, amikor a Felhasználó regisztrál az EMPLOY Platformre.
 • A regisztráció után az Admin visszaigazolja a regisztrációt egy üzenettel, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld ki. 
 • A szerződés időtartama:
  1. A Felhasználó számára: a regisztráció megszűnéséig tart;
  2. Az EMPLOY Konzorcium számára: határozatlan időre szól, a szolgáltatásnyújtás megszűnéséig. 

 

 1. cikk: Az EMPLOY Platform Felhasználói használatára vonatkozó szabályok

 

 • A regisztrációt követően a Felhasználó jogosult az EMPLOY Platformon található összes elérhető tartalomhoz való hozzáférésre. Az összes Látogató számára elérhető egyéb Szolgáltatások mellett az EMPLOY Platform Felhasználói teljes hozzáférést kapnak a EMPLOY Hálózathoz (megtekinthetik az összes kifüggesztett témát, újakat hozhatnak létre, észrevételeket tehetnek / törölhetnek stb.). A felhasználók üzeneteket küldhetnek a többi Felhasználóknak, törölhetik saját üzeneteiket vagy a teljes csevegési előzményeket. 
 • Az EMPLOY Platformon élő közvetítések is elérhetőek lesznek. Ez magába foglalja az EMPLOY Platformról érkező audió és videó jelek folyamatos továbbítását az interneten keresztül a Felhasználó végkészülékére, lehetővé téve a Felhasználó számára, hogy valós időben nézze és hallgassa audió- és videófelvételeket. A Platformon elérhető lesz egy állandó példány is a későbbi hivatkozásra és feltöltésre való tekintettel. A Felhasználóknak lehetőségük lesz közzétenni észrevételeiket az élő közvetítés alatt.
 • Az EMPLOY Konzorcium jóváhagyásával a Felhasználó jogosult nem reklám célokra használni a felületen elérhető Tartalmat, amennyiben azt megfelelően idézi és hivatkozza le. 
 • A Felhasználó az Online Platformon elérhető Szolgáltatások igénybevételével beleegyezik az alábbiakba:
  • a jelen Felhasználási Feltételek értelmében nem hajt végre Rosszindulatú Tevékenységeket;
  • az Online Platform Tartalmát nem használja, másolja, vagy sokszorosítja reklám célokból; 
  • nem személyesít meg egy másik egyént, vagy egy egyén képviselőjét, aki nem rendelkezik felhatalmazással és semmilyen más módon nem vezeti félre a Konzorciumot, vagy harmadik feleket az identitásáról, vagy embercsoportokhoz való tartozásáról;
  • haladéktalanul értesíti az Admint a Szolgáltatások igénybevétele során elkövetett vagy felfedezett jogsértésekről;
  • sérült fájlok észlelése esetén értesíti az Admint azon fájlok megsemmisítése céljából. 
 • A Felhasználó bármikor, saját belátása szerint megszüntetheti a nyújtott szolgáltatások használatát azáltal, hogy törli regisztrációját az EMPLOY Platformról. Ebben az esetben a hozzáférése a Felhasználói Fiókjához felfüggesztésre kerül. Továbbá a felület a Felhasználó Fiókjából törli az összes feltöltött és tárolt tartalmat, valamint a Felhasználó által közzétett tartalmakat álnévvel látja el. 

 

 1. cikk: Az EMPLOY Platform EMPLOY Konzorcium általi használati szabályai 

 

 • A Konzorcium minden tagja és a Konzorcium egésze felelős az EMPLOY Platform karbantartásáért és annak adminisztrációjáért.
 • A Konzorciumnak nem kötelessége és nem is áll módjában, hogy ellenőrizze, hogy a Felhasználók milyen módon veszik igénybe a Szolgáltatásokat. A Konzorciumnak nem kötelessége, hogy megfigyelje a Szervereken tárolt, vagy a Szolgáltatások révén hozzáférhetővé tett információkat, sem az, hogy keresse azokat a jogellenes tevékenységeket, amelyeket a Felhasználó a Szolgáltatások igénybevétele során végez. 
 • A Konzorcium nem garantálja, hogy az EMPLOY Platformon, különösen az EMPLOY Network Szekcióban hozzáférhető információk és tartalmak pontosak, helyesek és hibátlanok. 
 • Amennyiben harmadik felek jelzései szerint az EMPLOY Platformon feltöltött és / vagy hozzáférhető tartalom megsérti szellemi tulajdonjogaikat, a Konzorcium jogosult kizárólagos belátása szerint és előzetes figyelmeztetés nélkül felfüggeszteni az ilyen tartalomhoz való hozzáférést addig, amíg a vitát nem rendezi az illetékes hatóság. Egy illetékes állami hatóság a Tartalomra vonatkozó utasításának kézhez vétele után minden Partner minden előzetes figyelmeztetés nélkül köteles felfüggeszteni a szóban forgó Tartalomhoz való hozzáférést és végrehajtani minden egyéb intézkedést, amelyet az utasítás meghatároz. 
 • Amennyiben az EMPLOY Konzorcium úgy látja, hogy egy Partner nevében eljáró Admin sérti a hatályos európai és nemzeti jogszabályokat, a jelen Felhasználási Feltételeket, vagy harmadik fél jogait és érdekeit, a Konzorcium jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül deaktiválni az Admin Fiókjához tartozó Jelszót. Az ilyen esetekben a Konzorcium jogosult törölni a személy regisztrációját és az értintett Partnernek jogában áll meghatalmazni egy személyt, aki hozzáférhet, kezelhet, használhat és eltávolíthat bármilyen Tartalmat, amelyet az említett Admin közzétett, feltöltött és tárolt. A regisztráció törlésének napjától az Admin hozzáférése automatikusan megszűnik. 
 • Amennyiben az EMPLOY Konzorcium úgy látja, hogy egy Felhasználó sérti a hatályos európai és nemzeti jogszabályokat, a jelen Felhasználási Feltételeket, vagy harmadik fél jogait és érdekeit, a Konzorcium jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül deaktiválni a Felhasználó Fiókjához tartozó Jelszót. Az ilyen esetekben a Konzorcium jogosult törölni a személy regisztrációját és az értintett Admin hozzáférhet, kezelhet, használhat és eltávolíthat bármilyen Tartalmat, amely az említett Felhasználói fiókon volt közzétéve, feltöltve és tárolva. A regisztráció törlésének napjától a Felhasználó hozzáférése automatikusan megszűnik. 
 • Amennyiben a Konzorcium olyan információkat szerez, amelyek alapot adnak annak a feltételezésnek, hogy egy Felhasználó a Szolgáltatások igénybevétele során bűncselekményt vagy közigazgatási jogsértést követ el, a Konzorcium saját belátása szerint jogosult felkeresni az illetékes állami hatóságokat, és a vonatkozó eljárásnak megfelelően biztosítani számukra a szükséges együttműködést, információt és anyagot, amely segíthet az elkövető azonosításában, valamint az elkövetett bűncselekmény vagy közigazgatási jogsértés bizonyításában.
 • A Konzorcium fenntartja a jogot, hogy az EMPLOY Platformon történő tájékoztatás után felfüggessze az Online Platformon elérhető bizonyos Szolgáltatások nyújtását. 
 • A Konzorcium jogosult olyan hivatkozásokat elhelyezni az EMPLOY Platform minden honlapján, amely olyan website-okra mutat, amelyek kívül esnek a Konzorcium irányításán. Ilyen esetekben az EMPLOY Konzorcium nem vállal felelősséget a website-ok és források tartalmáért, sem az általuk feltöltött információk, vélemények és egyéb tartalmak valódiságáért és törvényességéért, valamint az olyan termékekért és forrásokért, amelyekkel a Felhasználó a Szolgáltatások igénybevétele során ismerkedett meg. 

 

 1. cikk: Szellemi tulajdon

 

 • A Szolgáltatások igénybevétele során a Felhasználónak hozzáférése van olyan különböző forrásokhoz és tartalmakhoz, melyekre az EMPLOY Konzorcium vagy a megjelölt harmadik fél szerzői joga vonatkozik. A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelően hozzáféréssel rendelkezik ezen tartalmak személyes célú felhasználásához és nem jogosult a Szolgáltatások igénybevétele során elért tartalmak felhasználására, felvételére, tárolására, reprodukálására, megváltoztatására, adaptálására és nyilvános terjesztésére, kivéve, ha kifejezett engedélyt kapott erre az adott jogtulajdonostól, vagy megfelelő idézést és hivatkozási formát használ. 
 • A Felhasználó nem jogosult arra, hogy az EMPLOY Platformre telepített technikai, vagy szoftver alkalmazások működésének kijátszásával és azok normál működésének akadályozásával az EMPLOY Platformon szereplő tartalmakat a jelen Felhasználási Feltételeknek nem megfelelően korlátozza, ideértve a Felhasználói Tartalmak használatának és másolásának korlátozását is. 
 • Az EMPLOY Platformon szereplő összes anyag és forrás szellemi tulajdonjoga az alkalmazandó törvények védelme alatt áll, nem használható fel a hatályos jogszabályok megsértésére és az EMPLOY Konzorcium vagy a szellemi tulajdon megfelelő jogtulajdonosának birtokában van, aki felhasználási jogot adott az EMPLOY Konzorcium számára.

 

 1. cikk: Felelősség

 

 • Az EMPLOY Konzorcium mindent megtesz annak érdekében, hogy az online platformon rendelkezésre álló információk helyesek legyenek, de nem garantálja a tartalom alaposságát, és nem kötelezi el magát az információk frissítésének határidejével. Az EMPLOY Konzorcium vállalja a Felhasználó számára a Szolgáltatások normál használatra vonatkozó nyújtását. Az EMPLOY Konzorcium az ingyenesen nyújtott szolgáltatásokkal nem köteles kielégíteni a Felhasználó igényeit és nem garantálja, hogy a Szolgáltatások megszakítás nélküliek lesznek. 
 • A jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával a Felhasználó kijelenti, hogy az igénybe vett Szolgáltatások használatának felelőssége és kockázata őt terheli és a felek egyet értenek abban, hogy az EMPLOY Konzorcium és Partnerei nem felelnek semmilyen esetleges kárért, amely a Felhasználót éri a Szolgáltatások igénybevétele során, kivéve, ha a kár az EMPLOY Konzorcium vagy egy Partner szándékos cselekedetéből, vagy súlyos gondatlanságából eredeztethető. 
 • Az EMPLOY Konzorcium és a Partnerek nem felelősek semmilyen kárért, amely a Felhasználó szoftverén, hardverén, eszközén és felszerelésén keletkezik, sem bármilyen nemű adatvesztésért, amely a nyújtott Szolgáltatások igénybevétele során keletkezik. 
 • Az EMPLOY Konzorcium és a Partnerek nem felelősek azért, ha az irányításukon kívül eső okok miatt nem képesek a Szolgáltatások nyújtására. Ide sorolhatóak a vis maior esetek; bármilyen probléma a globális Internettel és a szolgáltatásnyújtással, ami a Konzorcium és a Partnerek irányításán kívül esik; bármilyen probléma a Felhasználó felszerelésével, valamint harmadik felek jogosulatlan hozzáférése vagy általuk elkövetett beavatkozás az Online Platform működésébe. 
 • A jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával a Felhasználó kijelenti, hogy elismeri, hogy az Online Platformhoz való csatlakozáshoz használt Internet kapcsolatban felmerülő problémák az EMPLOY Konzorcium gondossága ellenére is felmerülhetnek. 
 • Az EMPLOY Konzorcium és a Partnerek nem felelősek a Felhasználó számára nyújtott, az EMPLOY Platformon feltüntetett harmadik felek által közvetített külső információk elérhetőségéért, minőségért és a szolgáltatások megbízhatóságáért. 
 • A felek tudomásul veszik, hogy az EMPLOY Konzorcium nem felelős a fejlesztési és optimalizálási célból, a Konzorcium utasítására lefutatott felszerelések, kapcsolatok, hálózatok és egyebek teszteléséből felmerülő esetleges Szolgáltatáskiesésért, vagy minőség gyengüléséért. Az ilyen esetekben az EMPLOY Konzorcium előre értesíti a Felhasználót a várható átmeneti szolgálatás kiesésről, vagy minőséggyengülésről az Online Platformon közzétett hirdetmény, vagy egyéb értesítés formájában. 
 • Az EMPLOY Konzorcium és a Partnerek nem felelősek a felmerülő károkért, ideértve Szolgáltatások befejezéséből, változásából vagy limitálásából fakadó, vagy a Felhasználói Feltételek, a hatályos szabályozások megsértéséből vagy az illetékes hatóságok által kiadott utasításokból fakadó szerződés felmondásából eredeztethető Felhasználót vagy harmadik személyt érintő profit kiesést. 

 

 1. cikk: Kártérítés

 

 • Az EMPLOY Konzorcium nevében minden Adminként eljáró Partner köteles megtéríteni a Konzorciumnak minden olyan kárt, amely a Szolgáltatások harmadik személy általi igénybevétele miatt merült fel. 
 • A felek a Felhasználási Feltételek jelen szakaszában foglalt kötelezettségei a Felhasználóval megkötött szerződés megszűnését követően is érvényben maradnak, beleértve a szerződés megszűnés utáni tevékenységeket és az EMPLOY Online Platform létezését. 
 • A Felhasználó köteles megtéríteni az EMPLOY Konzorciumnak és bármely harmadik félnek az esetleges károkat és a veszteségeket (beleértve a büntetéseket, ügyvédi díjakat, per- és egyéb költségeket) amelyek harmadik személyek által benyújtott igényekből és / vagy kifizetett kártérítésekből származnak a Felhasználói Tartalommal vagy más információkkal és anyagokkal kapcsolatban, amelyeket harmadik személyek rendelkezésére bocsátottak, vagy amelyeket a Felhasználó a Szolgáltatások felhasználásával elérhetővé tett a vonatkozó jogszabályok megsértésével, ezen Felhasználási feltételek és a jóhiszemű használat megsértésével, továbbá a Felhasználói feltételeknek, a Felhasználó kötelezettségeinek egyéb megsértésével.

 

 1. cikk: A Szerződés és a Regisztráció megszűnése

 

 • A felhasználó jogosult véglegesen törölni a fiókját az Online Platformról. Az ilyen kérés esetén a rendszernek szüksége van egy visszaigazolásra a felhasználótól és utána automatikusan véghez viszi a törlést. 
 • A jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott eseteken túl a felek közötti szerződés megszűnik, és a felhasználó személyes adatai törlődnek, ha:
  • Az EMPLOY Platform többé nem aktív;
  • Egyéb esetekben, ahogy a törvény előírja.

 

 1. cikk: A Felhasználási Feltételek módosítása

 

 • Mivel, az EMPLOY Platformon nyújtott Szolgáltatások sokszínűek, valamint a fejlesztésük érdekéből, a jogi változásokra való tekintettel folyamatosan változó jellegűek, ezért a Felhasználási Feltételek az EMPLOY Konzorcium által egyoldalúan módosíthatók. 
 • A Felhasználási Feltételek bármilyen mértékű változásáról a Konzorcium tájékoztatni fogja a Felhasználót az Online Platformon megjelenő közzététellel és / vagy egy online hirdetmény közzétételével, amely tartalmazza a módosított szövegrészletet, vagy egy hivatkozást a változásokat tartalmazó honlapra.