EMPLOY

Gizlilik Politikası

Son Düzenlenme Tarihi: 11.04.2020

Bu belge, EMPLOY Web Sitesini ziyaret ettiğinizde ve / veya hizmetlerimizi kullandığınızda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gizlilik politikamız hakkında sizi bilgilendirir. Bizim için, kullanıcıların kişisel verileri son derece önemlidir. Geçerli tüm AB veri koruma gerekliliklerini karşılamak ve yüksek düzeyde kişisel veri koruması sağlamak için çalışıyoruz.

 

1. Veri Denetleyicisi

EMPLOY Platformunun veri denetleyicisi EMPLOY Konsorsiyumu'dur (“mEntoring prograMme for young People at risk for Labour fOrce entrY”). EMPLOY Konsorsiyumu'nun Ortakları, sürecin amaç ve araçlarını belirledikleri için ortak veri denetleyicileri olarak hareket etmektedirler.

 

2. Kişisel Veri Kategorileri

EMPLOY Konsorsiyumu, taraflar arasında Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca imzalanan sözleşmeye dayanarak, kullanıcılar(yani EMPLOY Platformuna kaydolan ve Çevrimiçi Platformda sunulan Hizmetleri kullanan kişi) ile ilgili kişisel bilgileri toplar, işler ve kullanır. Bilgiler, kullanıcı olarak EMPLOY Platformunun Hizmetlerini kullanırken girdiğiniz, kullandığınız veya gönüllü olarak sağladığınız herhangi bir veri (e-posta, ad, konum, deneyim alanı gibi) veya hizmetlerin talep edilmesi ve kullanılması sonucunda EMPLOY Konsorsiyumu için aksi takdirde erişilebilir hale gelen diğer bilgilerin yanı sıra, mesajlar, yayınlar vb. gibi kullanıcı tarafından Konsorsiyuma veya EMPLOY Ağına sağlanan herhangi bir bilgiyi kapsayabilir.

 

EMPLOY Platformuna kayıt olmak için kullanıcıdan bir e-posta adresi ve şifre girmesi istenebilir. Kayıttan sonra kullanıcı, Kullanıcı Hesabı'na bir kullanıcı adı, konum, deneyimler, fotoğraf gibi ek kişisel veriler ekleyebilir. Bu alanların zorunlu olarak işaretlenmediğine dikkat edilmelidir. Bu nedenle kullanıcılar bu alanları doldurmak / bu bilgileri vermek zorunda değildir. Web sitesi veri koruma gerekliliklerine uygun olarak oluşturulduğundan, EMPLOY Konsorsiyumu, kullanıcı tarafından EMPLOY Platformuna kayıt için zorunlu olarak girilmesi istenen bilgilerin sadece kayıt için ilgili ve gerekli bilgiler olmasını sağlar.

 

EMPLOY Platformunu ziyaret ederken veya hizmetlerimizi kullanırken, Konsorsiyum aynı zamanda, yasal bir anlaşmazlık durumunda kullanıcının IP adresi, günlük dosyaları ve / veya EMPLOY Platformunun hizmetlerini kullanırken kullanıcı tarafından yapılan elektronik beyanları yeniden üretmek için gerekli diğer bilgileri gibi çevrimiçi tanımlayıcıları da işlemektedir. 

Ayrıca, kullanıcı bir EMPLOY etkinliğine abone olmak istiyorsa, kendisinden e-posta adresini doldurması istenebilir. 

 

3. Veri İşleme Amaçları

Yukarıda belirtilen kişisel veri kategorileri aşağıdaki amaçlarla işlenir:

• Kullanıcıya EMPLOY Platformunda mevcut Hizmetleri sağlamak;

• Gerekirse Kullanıcıyı tanımlamak;

• Kullanıcı veya Ziyaretçiyi bir EMPLOY etkinliğine kaydetmek;

• Yasal yükümlülüklere uymak;

• Bir Ortak veya EMPLOY Konsorsiyumu'nun kanunlarla korunan bir bütün olarak hak ve menfaatlerini kullanmak veya savunmak;

• EMPLOY Platformunun düzgün çalışmasını sağlamak, ayrıca ağ ve bilgi güvenliğini sağlamak;

• Kullanıcı Şartları ve Gizlilik Politikası’nda açıkça belirtilen diğer amaçlar;

• İstatistiksel amaçlar.

EMPLOY Konsorsiyumu, mücbir sebepler veya üçüncü şahısların Kötü Amaçlı Eylemleri haricinde, Hizmetlerin sunumunda fikirlerine gelen Kullanıcı bilgilerinin korunması için gereken özeni gösterir ve sorumluluk taşır.

 

4. Veri İşleme için Yasal Dayanak

 

• Veri sahibi, kişisel verilerinin belirli bir amaç için işlenmesine izin vermiştir;

• Web sitemizde mevcut olan Hizmetlerin Kullanıcıya sunulması durumunda, kullanıcının taraf olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesi için veri işleme gereklidir;

• Veri işleme işlemleri, sözleşmeyi imzalamadan önce Kullanıcının talebi üzerine atılan adımların bir parçası olarak aynı temelde gerçekleştirilir - örneğin, Kullanıcı Web Sitesine kaydolduğunda;

• Veri işleme, bir Ortak veya EMPLOY Konsorsiyumu tarafından izlenen meşru menfaat amaçları için gereklidir - örneğin: yasal bir anlaşmazlık durumunda; Kullanıcı hesabına yetkisiz erişimi önlemek veya araştırmak; Kullanıcıyı kötü niyetli saldırılara karşı korumak ve kişisel güvenliğini sağlamak.

 

5. Kişisel Verilerin Alıcıları Veya Alıcı Kategorileri

 

Kullanıcının kişisel verileri, veri denetleyicilerinin yasal bir yükümlülüğe uyması veya haklarını koruması gereken belirli ara durumlarda üçüncü taraflara açıklanacaktır. EMPLOY Konsorsiyumu, kayıt sırasında veya daha sonraki bir aşamada açık bir onay verdiği durumlarda  ya da bu bilgilerin devlet makamları, mahkeme organları ya da yetkilileri tarafından, ilgili mevzuata göre, yasalar tarafından belirlenen prosedürlere uygun olarak bu tür bilgileri talep etme ve elde etme yetkisine sahip olduğu talep edildiğinde Kullanıcının kişisel verilerini ifşa edebilir. Kullanıcının veya onun kontrolü altındaki üçüncü tarafların, Kullanım Şartları ve Koşulları kapsamında Kötü Amaçlı Eylemler gerçekleştirmesi veya üçüncü tarafların haklarını veya yasal menfaatlerini ihlal etmesi durumunda, EMPLOY Konsorsiyumu Kullanıcı verileri ile, ilgili Yetkili makamlar, yürürlükteki yasalara uygun olarak gerekli yasal prosedürleri başlatmak için yetkilidir.

Yukarıda belirtilen kişisel veri kategorilerine yalnızca EMPLOY Platformunun Yöneticileri tarafından erişilir.

Web sitesi Erasmus + Programı kapsamında geliştirildiğinden, Avrupa Komisyonu’na yalnızca anonimleştirilmiş veriler (istatistikler) sağlanacaktır.

 

6. Kişisel Verilerin Üçüncü Ülkelere Veya Uluslararası Kuruluşlara Aktarılması

 

Veri denetleyicisi, kullanıcının kişisel verilerini üçüncü ülkelerde veya uluslararası kuruluşlarda kurulan veri denetleyicilerine veya işlemcilere aktarmayı amaçlamaz. Üçüncü taraflardaki veya uluslararası kuruluşlardaki veri denetleyicilerine veya işlemcilere veri aktarımı durumunda, veri denetleyicisi kullanıcıyı bilgilendirir. Her halükarda, aktarım üçüncü ülkelere kişisel veri aktarımı açısından ve sadece yeterli koruma seviyesinin karşılanması koşuluyla KVKK'na tamamıyla uygun olarak gerçekleştirilecektir.

 

7. Kişisel Veri Saklanma Süresi

 

Kişisel veriler, kullanıcı kayıtlı olduğu sürece EMPLOY web sitesinde saklanır. Kullanıcının hesabı silindikten sonra, tüm kişisel veriler hemen silinir. Böylece, kullanıcı hesabı artık mevcut olmayacak ve hesap adı anonim hale getirilecek, dolayısıyla EMPLOY Platformundaki mesajlar ve gönderiler artık veri sahibinin kimliğini belirlemeyecektir.

Kullanıcılar kendi mesajlarını ve gönderilerini silme hakkına sahiptir. Bu da bilgilerin artık EMPLOY Platformunda saklanmayacağı anlamına gelir.

Raporlama amacıyla, istatistiksel veriler proje bittikten sonra 5 yıl süreyle saklanır. İstatistiksel veriler, EMPLOY web sitesi kullanıcılarının hiçbirini tanımlanabilir yapmaz.

 

8. Veri Sahibi Hakları

 

 KVKK 13-20. maddeler ve ilgili ulusal veri koruma mevzuatı uyarınca aşağıdaki haklar uygulanabilir:

• Platformda işlenen kişisel veri kategorileri, veri işlemenin yasal dayanakları, gerçekleştirilme amaçları, vb. hakkında bilgi edinme hakkı;

• EMPLOY Platformunda işlenen kişisel verilere ve ayrıca 15. Maddedeki bilgilere erişim hakkı,

• Kullanıcı ile ilgili yanlış kişisel verilerin düzeltilmesi veya eksik kişisel verilerin tamamlanması hakkı;

• KVKK'nın 17. Maddesinde belirtilen durumlarda, kullanıcıyla ilgili kişisel verileri silme hakkı ('unutulma hakkı')

• İşlemenin kısıtlanması hakkı - bu hak 18. maddede öngörülen birçok durumda geçerlidir

• Veri taşınabilirliği hakkı, yani EMPLOY Platformunda işlenen tüm kişisel verileri alma, kullanıcıyı yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta birleştirme ve bu verileri denetleyiciden herhangi bir engel olmaksızın başka bir denetleyiciye aktarma hakkı sağlanmıştır. Bu hak yalnızca işlemin rızaya veya sözleşmeye dayandığı ve işlemin otomatik yollarla gerçekleştirildiği durumlarda geçerlidir.

 

9. Veri Sahibi Haklarının Kullanımı

 

 Tüm Veri Sahipleri (Kullanıcılar) aşağıdaki e-posta adresine mesaj göndererek haklarını kullanabilir: (adresi ekleyin)

Ayrıca, herhangi bir kullanıcı, verilerinin yasadışı bir şekilde işlendiğini kabul ederse, kendi ulusal veri koruma yetkilisine şikayette bulunma hakkına sahiptir.

 

10. Diğer web sitelerine bağlantılar

 

EMPLOY web sitesi, Konsorsiyum tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine / sosyal medya hesaplarına bağlantılar içerebilir. Kullanıcı bir üçüncü taraf bağlantısını tıklarsa, söz konusu üçüncü tarafın sitesine yönlendirilir. Bu bağlamda, Konsorsiyum kullanıcıya ziyaret ettiği her sitenin Gizlilik Politikasını gözden geçirmesini önemle tavsiye eder.

Konsorsiyumun herhangi bir üçüncü taraf sitenin veya hizmetin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 

 

11. Çerezler

 

EMPLOY Platformu, web sitesinin düzgün çalışması için gerekli olan çerezleri kullanabilir. Çerezler, web sitesinin kullanıcının tarayıcısından bilgisayarında veya mobil cihazında depolamasını istediği küçük metin dosyalarıdır. Kullanıcı tarayıcıyı kapattığında belirli çerezler silinir. Diğerleri kalıcı olarak saklanır ve böylece bir sonraki ziyaretinde Kullanıcının cihazının tanımlanmasını sağlar.

Platform, Kullanıcının oturumunu Platformda kayıtlı tutan çerezleri kullanır. Bu çerezler şu şekilde görünür: e9b1b9e6-ac33-5648-at78-38c52382989f. Bu bilgiler, oturum açma sayfasından başarıyla oturum açıldığında sunucudan döndürülür. Başarılı bir şekilde oturum açtıktan sonra sunucuya yapılan her istekte, sunucuya bir değer gönderilir.

Kullanıcının tarayıcısının ayarlarını değiştirerek, kullanıcı çerezlerin kullanımı hakkında bilgilendirilir ve bazı çerezlerin indirilip indirilmemesi gerektiğine karar verebilir veya cihazlarında depolanmasını yasaklayabilir.

 

12. Gizlilik Politikasının Değiştirilmesi ve Güncellenmesi

 

  Bu Gizlilik Politikasını zaman zaman güncelleyebileceğimizi ve yeni sürümün bu web sayfasında yayınlanacağını lütfen unutmayın. Bu politikadaki herhangi bir değişiklik veya güncelleme hakkında e-posta veya hizmetimize ilişkin bir bildirim yoluyla sizi bilgilendireceğiz. Değişiklikler bu web sayfasında yayınlanırken geçerlidir.

Herhangi bir değişiklik için Gizlilik Politikasının içeriğini gözden geçirmenizi öneririz.

Mevcut dokümanda kullanılan terminoloji (kullanıcı, ziyaretçi, EMPLOY Konsorsiyum, EMPLOY Projesi gibi) Kullanım Şartları ve Koşullarında açıklanmaktadır.