A projekt fő célkitűzése:  Innováció

Horizontális prioritás: nyílt oktatás és innovatív gyakorlatok a digitális érában

 • Minőség támogatása
 • Az ifjúság munkájának elismerése és fejlesztése
 • A fiatalok elköteleződési hajlamának ösztönzése, kapcsolatépítés és támogatás
A fiatalkori munkanélküliségnek élethosszig tartó hatása van a jövedelemre és foglalkoztatási stabilitásra, mivel az érintett fiatalok karrierjük kezdetén kevesebb tapasztalattal, alacsonyabb önbizalommal és ellenállóképességgel birkóznak meg a munkaerőpiaci lehetőségekkel és a munkavállalás során jelentkező esetleges visszaesésekkel. A munka világa egyre több kihívással terhelt, különösen a fiatalok számára. A fiatalok munkanélküliségének aránya az Európai Unióban tartósan magasabb, mint más korcsoportoké. Még rosszabb a helyzet a hátrányos helyzetű csoportokba tartozó fiatal felnőtteknél, akik újabb és újabb akadályokkal találják szemben magukat a munkaerőpiacra való belépés során. A kevesebb lehetőséggel rendelkezőknek, a NEET fiataloknak, a gazdaságilag hátrányos helyzetűeknek és a fiatal bevándorlóknak erős és releváns foglalkoztathatósági képeségekkel kell rendelkezniük ahhoz, hogy megszerezzenek és megtartsanak egy állást. A gond az, hogy épp ezen fiataloknak minimális az esélye arra, hogy új képességeket és kompetenciákat sajátítsanak el, illetve olyan szolgáltatásokat vegyenek igénybe, mint a pályaválasztási tanácsadás, amely jobban felkészíthetné őket a munkaerőpiaci érvényesülésre. Mindezek következtében nem tudnak megfelelően képzetté és versenyképessé válni.

Válaszul ezen kihívásokra, az EMPLOY projekt kifejlesztett egy olyan online, több nyelven elérhető mentor e-Hub hálózatot, amely segítségével a fiatalok az alábbi szolgáltatásokban részesülhetnek:

 • Tanácsadás – mentorálás a munkaerőpiacra való sikeres belépésért az EMPLOY Képességek és Kompetenciák Kézikönyv segítségével
 • Mentorálási témák – teljeskörű leírásokkal és útmutatókkal segíti a fiatal felhasználókat a különböző szolgáltatások által nyújtott mentorálási módokról
 • Mentorálási eszközök – az online munkamenetek és az online kommunikáció segítségével ismerteti és alkalmazza az elképzelt mentorálási folyamat lépéseit
 • Társas tanulás – lehetővé teszi a különböző országokban élő mentoráltak kommunikációját és információcseréjét, ami tovább növeli a mentorálási folyamat minőségét
 • Hasznos és releváns tananyagok

Mindezek mellett az EMPLOY projekt a szükséges ismeretek és képességek átadásával támogatja a hátrányos helyzetű csoportokból érkező fiatalokat annak érdekében, hogy elérjék személyes és szakmai törekvéseiket.

A projekt hatásának fő dimenziói:

 • Az ifjúsági szakemberek mentorálási és karriertanácsadási feladataik ellátása során megismerkednek a munkanélküli fiatalok kihívásaival, valamint az online kapcsolatépítés nyújtotta előnyökkel. Mindez még erősebben motiválja őket, hogy hogy segítsenek a fiatalokon, különösen, ha azok hátrányos helyzetű csoportból érkeznek;
 • A NEET fiatalok profitálnak az online tér adta kapcsolatépítésből, mentorálásból és képesség fejlesztésből, ami később segíti őket a sikeres munkapiaci beilleszkedésben;
 • A csekély lehetőségekkel rendelkező fiatalok támogatásra lelnek a specializált képzésekben, a pályaválasztási tanácsadásban és a mentor programban, ahol olyan emberekkel kerülnek kapcsolatba, akik megértik a munkakereséssel, valamint a megfelelő pozíció megtartásával kapcsolatos kihívásaikat és küzdelmeiket;
 • A gazdaságilag hátrányos helyzetű fiatalok segítséget kapnak ahhoz, hogy azonosítsák a számukra alkalmas munka- és képzési lehetőségeket és éljenek is ezekkel;
 • A fiatal bevándorlók és menekültek speciális képzésben, mentorálásban és támogatásban vehetnek részt, információt és tanácsot kaphatnak a munkával kapcsolatos jogaikról és kötelezettségeikről, valamint képességfejlesztő lehetőségekről és munka-fókuszú képzésekről.

EMPLOY Képességek és Kompetenciák Kézikönyve – azon kulcsfontosságú képességek, ismeretek és kompetenciák könyve, amelyek nélkülözhetetlenek a fiatalok sikeres munkaerőpiaci belépéséhez és szakmai fejlődéséhez. A Képességek és Kompetenciák Kézikönyve innovatív ötleteivel és céljaival egy példa nélküli kísérlet egy transznacionális, európai kihatású keretrendszer kidolgozására. Jelenleg ugyanis nincs ismert, elfogadott irányelv a e területen elérendő célok és tartalom tekintetében, sem utasítások arra vonatkozóan, hogyan fókuszáljunk a hátrányos helyzetű csoportokból érkezők foglalkoztathatósági készségeire, a pályaválasztási tanácsadásukra és mentorálásukra. A Kézikönyv több szakaszt tartalmaz, amelyek mind értékes információt és hasznos gyakorlatokat közvetítenek a munkaerőpiacra belépni kívánó fiatalok számára. Ezen információk nemcsak az EMPLOY hálózatban résztvevők számára használhatók fel, de azon fiataloknak is jól jöhetnek, akik – bár eltérő helyzetben – de hasonló kihívásokkal szembesülnek. A kézikönyv az Európai Kvalifikációs Keretrendszer (EQF) definícióival és megfogalmazásaival dolgozik, amely az Európa-szerte láthatóságot és összemérhetőséget biztosít számára. A kézikönyv egyben a hátrányos helyzetű csoportokból származó fiatalok ösztönzésére irányuló a partnerországokban, európai és nemzetközi szinten megvalósuló korszerű programok szintézise. Mindezeken túl a kézikönyv bemutatja azon tanulási eredményeket is, amelyeket a fiatalok az EMPLOY Mentoring e-Hub szolgáltatások igénybevételével megszerezhetnek. Az EMPLOY Képességek és Kompetenciák Kézikönyve szabadon terjeszthető és elérhető nem csak a platformon, de a közösségi média felületeken is.

Az Irányelvek Eszköztára egy innovatív ajánlás-gyűjtemény a szakpolitikai és egyéb releváns döntéshozók, valamint érdekelt felek számára. Célja, hogy erősítse a hátrányos helyzetű fiatalok munkaerőpiaci integrációját célzó ifjúságpolitikai programokat. Az Irányelvek Eszköztára az EMPLOY projekt szintetizált eredményein alapul, és tartalmazza majd az eljárásmódok és irányelvek végrehajtását és/vagy fejlesztését, oktatási intézkedéseket és egy további tudásmegosztáshoz alkalmazható roadmap-et. Amellett, hogy az eszköztár online, 6 nyelven (angol, bolgár, török, magyar, szlovén, olasz) lesz elérhető és letölthető, a fiatalok foglalkoztatásáért felelős szakpolitikai és egyéb döntéshozók, további érdekelt felek intézményi igényeinek megfelelő formában is adaptálható lesz. Ennek célja, hogy harmonizálja a területen elérhető szakpolitikai ajánlásokat és szolgáltatásokat. A mentor platformok és kapcsolódó szolgáltatások példák azon eszközökre, amelyek támogatják a jövő generációinak felkészítését a munkaerőpiaci kihívásokra Európában, mindemellett elősegítik ötleteik megvalósulását egy hosszútávú és fenntartható perspektívában. Az eszköztár tükrözni fogja a kevert mobilitások mentorálási tevékenységéből; az ifjúsági szakemberek mentori képzéséből; a célcsoportokkal és érdekelt felekkel folytatott folyamatos kommunikációból; az e-Hub-on keresztüli mentorálás visszajelzéseiből és az EMPLOY Képességek és Kompetenciák Kézikönyvének kidolgozásából származó tanulságokat. A projekt 5 EU ország (BG, HU, Sl, IT, TR) partnerségére építve kíván bepillantást adni az EU-ban tapasztalható válóságba. Célja, hogy feltérképezze és kiemelje azon jó gyakorlatokat és tapasztalatokat, amelyek befolyással lehetnek azon nemzeti és európai szakpolitikák fejlődésére, amelyek a fiatalok munkaerőpiaci sikereire és az e területen jelentkező akadályok leküzdésére koncentrálnak. Az Irányelvek Eszköztárának az is célkitűzése lesz, hogy helyi, regionális és transznacionális szinten is tájékoztassa a szakpolitikai és egyéb döntéshozókat a program kulcsfontosságú eredményeiről. Az eszköztár többek között a nemzeti és uniós szakterületi hatóságok számára készül. Mindemellett az eszköztár hangsúlyozni fogja az ifjúsági szakemberek kulcsszerepét a szociális innovációk és mentorálási tevékenységek támogatásában, és rámutat arra, hogy a folyamatos továbbképzésüket harmonizálni kell az EMPLOY módszertani eszközökkel, mely garantálja a fiatal társadalmi innovátoroknak nyújtott mentorálási szolgáltatásuk magas színvonalát.